رادیو فردا تقدیم می‌کند

سقوط : بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

 1. Introduction

  U.S.S.R. 20 Years after fall

  سقوط :بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

  ادامه >
 2. Profiles

 3. Timeline

  • 1991

  • 1990

  • 1989

  • 1988

  • 1987

  • 1986

  • 1985

 4. Maps

English version

پسندیدید؟ ارسال